Privacyverklaring

Waarom Wij Printed Memories in het leven hebben geroepen
 1. Het is bewezen dat het ontvangen van vertrouwde foto’s, bekend als reminiscentietherapie, Alzheimerpatiënten helpt om hersenactiviteit te stimuleren, waardoor ze zich gebeurtenissen, plaatsen en mensen in hun leven kunnen herinneren en levend kunnen houden.
 2. De Printed Memories-Website (zie at www.printed-memories.com) stelt naaste familie en verdere familieleden in staat om in contact blijven met Alzheimerpatiënten. U kunt Uw eigen gepersonaliseerde Briefkaart ermee aanmaken (met Uw eigen foto en persoonlijke boodschap), die wordt afgeleverd bij Uw ontvanger. Dit helpt hen om met hun familie en fotoherinneringen verbonden te blijven.
 3. De Printed Memories-website wordt beheerd door Ricoh Europe Plc (“Wij”/”Ons”) namens en in samenwerking met Alzheimer’s Research UK.
Over Ons en dit Privacybeleid
 1. Wij zijn Ricoh Europe Plc (ingeschreven onder nummer 00720944, statutair gevestigd te 20 Triton Street, Londen, NW1 3BF) en op Ons is Engels recht van toepassing.
 2. Wij zijn een toonaangevende leverancier van documentdiensten, advies, software en hardware aan bedrijven over de hele wereld en maken ons sterk om een positieve impact te hebben op de gemeenschappen waarin onze werknemers wonen en werken. Als onderdeel van Ons “imagine, change, challenge”-programma zijn Wij een samenwerking aangegaan met Alzheimer’s Research UK, waarbij Wij ons hebben gecommitteerd voor het hosten van een aantal activiteiten om de bewustwording betreffende Alzheimer te vergroten.
 3. Wij hebben deze Printed Memories-website gecreëerd voor Alzheimer’s Research UK en zorgen voor het hosten van de webpagina’s op geschikte IT-infrastructuur.
 4. Wij stellen U ook de technologie en software ter beschikking om U in staat te stellen om Uw Briefkaarten aan te maken, uit te printen en te laten bezorgen aan de personen die U als “ontvanger” van de Briefkaarten aangeeft. Als zodanig verwerken Wij alle bestellingen voor Briefkaarten, waaronder begrepen het verzamelen en verwerken van Uw persoonsgegevens en het verzamelen van de persoonsgegevens van de ontvanger.
 5. Wij verbinden ons om uw persoonsgegevens te beschermen. Wij appreciëren Uw steun en respecteren Uw privacy. Wij nemen onze verbintenis tegenover U en Uw gegevens serieus en als zodanig is dit Privacybeleid opgesteld conform de van toepassing zijnde Wetgeving inzake Gegevensbescherming (dat wil zeggen alle van tijd tot tijd van kracht zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot gegevensbescherming en privacy, waaronder begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming die van kracht wordt op 25 mei 2018).
 6. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe Wij en onze onderaannemers of partners (zoals Alzheimer’s Research UK) de informatie mogen gebruiken die U aan Ons of onze onderaannemers of partners (of die Wij of zij verzamelen) verstrekt, als U deze Printed Memories-website gebruikt om een Briefkaart te bestellen.
 7. Als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die U verstrekt via deze Printed Memories-website, zullen Wij Uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken voor het verwerken en afronden van Uw bestelling, of zoals anderszins omschreven in dit Privacybeleid.
 8. Deze Printed Memories-website bevat links naar andere websites, die hun eigen privacybeleid en voorwaarden hebben.
Over Alzheimer’s Research UK
 1. Wij hebben deze Printed Memories-website gecreëerd namens en in samenwerking met Alzheimer’s Research UK (ondernemingsnummer 03681291 en inschrijfnummers als charitatieve instelling 1077089 in Engeland en Wales en SC042474 in Schotland), gevestigd te adres 3 Riverside, Granta Park, Cambridge, CB21 6AD, (enquiries@alzheimersresearchuk.org).
Welke informatie hebben Wij nodig?
 1. Om een bestelling voor een Briefkaart te plaatsen dient U een account aan te maken. Daartoe verzoeken Wij U om alleen die basisinformatie over uzelf te verstrekken – in het bijzonder Uw naam, adres en e-mailadres – die noodzakelijk is om Ons in staat te stellen de Printed Memories-diensten namens en in samenwerking met Alzheimer’s Research UK te leveren. U dient ook uw betalingsgegevens te verstrekken aan onze externe betalingsplatformaanbieder (die wordt aangewezen op het moment van aankoop en die de verwerkingsverantwoordelijke is met betrekking tot deze gegevens).
 2. U dient ook een foto voor Uw Briefkaart aan te leveren. Uw foto kan persoonsgegevens bevatten (bijvoorbeeld als deze afbeeldingen bevat van Uzelf en/of de persoon naar wie U Uw Briefkaart stuurt), maar de foto die U uploadt is volledig Uw eigen keuze.
 3. Wij vragen U ook om basisinformatie te verstrekken over de persoon aan wie U Uw Briefkaart wilt verzenden – in het bijzonder hun naam en hun adres (inclusief land). Voorzover U persoonsgegevens over andere mensen verstrekt, bevestigt U aan Ons en aan Alzheimer’s Research UK dat U toestemming van die mensen heeft, of anderszins voldoende rechten en/of bevoegdheden heeft om Ons die informatie te verstrekken.
 4. Wij zullen de juistheid van de informatie die U Ons geeft niet controleren, dus zorg ervoor dat U de juiste gegevens verstrekt, want Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten of problemen die ontstaan als gevolg van onjuiste informatie.
 5. Wij vragen U niet om gevoelige informatie (zoals gezondheidsgegevens) te verstrekken over Uzelf of de persoon aan wie U Uw Briefkaart wilt verzenden.
 6. Wij gebruiken de door U verstrekte informatie niet om profielen over U aan te maken.
Waarom hebben Wij deze informatie nodig?
 1. Wij hebben Uw basisgegevens nodig om U namens Alzheimer’s Research UK en conform hun Algemene Voorwaarden (zie www.printed-memories.com/tou) de Printed Memories-diensten te kunnen leveren.
 2. De informatie die Wij verzamelen wordt uitsluitend gebruikt voor en is alles wat Wij (handelend namens Alzheimer’s Research UK) nodig hebben om Uw bestelling te kunnen verwerken (en om U daarbij te helpen indien nodig) om Uw Briefkaart aan te maken en om deze bij de door U aangewezen ontvanger af te leveren conform Uw wensen.
Wat doen Wij met deze informatie?
 1. De persoonsgegevens die U aan Ons verstrekt, worden alleen door Ons verwerkt voorzover dit nodig is voor de levering van de Printed Memories-diensten namens Alzheimer’s Research UK – dat wil zeggen, als dat nodig is voor de verwerking (en indien nodig om U te helpen bij) Uw bestelling, om Uw Briefkaart aan te maken en om deze bij de door U aangewezen ontvanger af te leveren conform Uw wensen. Dit kan inhouden het delen van Uw persoonsgegevens met leden van onze groep (dat wil zeggen onze dochterondernemingen, onze uiteindelijke houdstermaatschappij en haar dochterondernemingen), onze partners (waaronder Alzheimer’s Research UK) en onze onderaannemers (en als deze informatie wordt gedeeld met die partijen, dan zullen zij uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor het in dit Privacybeleid omschreven doel).
 2. Met name:
  • verwerken Wij uw naam, adres en e-mailadres uitsluitend ten behoeve van verwerking en bevestiging van de afhandeling van Uw Briefkaartbestelling;
  • verwerken Wij Uw foto en de naam en het adres van de persoon naar wie U Uw Briefkaart wilt sturen om Uw Briefkaarten uit te printen en te versturen naar de ontvanger naar wie U ze wilt versturen;
  • is het mogelijk dat Wij Uw naam, e-mailadres en bestelgegevens van Uw Briefkaart moeten verzamelen en verwerken om U desgewenst bij Uw bestelling te kunnen helpen of andere vragen te kunnen beantwoorden die U heeft over de Printed Memories-website of de Printed Memories-dienst zoals aangeboden via de Printed Memories-website; en
  • kunnen Wij van tijd tot tijd een aselecte steekproef van de Briefkaarten controleren die via de Printed Memories-website zijn besteld ten behoeve van technische kwaliteitsgarantie, waaronder eventueel Briefkaarten die U heeft besteld via de Printed Memories-website.
 3. Wij zullen de door U verstrekte informatie opslaan en gebruiken om Uw account aan te maken om contact met U op te nemen over Uw bestelling(en), dus hoeft U deze informatie niet elke keer opnieuw in te voeren als U wilt bestellen via de Website. Hoewel Uw betalingsgegevens zullen worden ingevoerd op het betaalplatform, slaan noch wij, noch Alzheimer’s Research UK, betalingsgegevens op.
 4. Ten behoeve van IT-hosting en onderhoud, bevindt alle informatie die U via deze Printed Memories-website verstrekt zich op servers binnen de EU.
 5. Geen enkele andere derde partij krijgt inzage in persoonsgegevens die U op deze Printed Memories-website verstrekt, tenzij Wij dit specifiek vermelden in dit Privacybeleid of tenzij de wet dit vereist.
Hoe lang bewaren Wij deze informatie?
 1. Uw gegevens worden opgeslagen op servers die ten behoeve van de Printed Memories-website worden beheerd door de hostingprovider conform het volgende bewaarschema, waarna deze gegevens veilig worden gewist zodra ze niet langer nodig zijn:
  Type informatie
  • Uw naam, adres en e-mailadres
  • De foto die U heeft gekozen om te uploaden naar Uw Briefkaart.
  • Naam en adres van de persoon person aan wie U een Briefkaart wilt sturen.
  Doel van de verwerking
  • Om Uw account aan te maken, Uw bestelling te verwerken, U bij Uw bestelling te helpen (indien nodig) en/of Uw vragen te beantwoorden.
  • Om Uw Briefkaart aan te maken.
  • Om Uw Briefkaart aan te maken en te bezorgen.
  Bewaartermijn
  • Totdat U Uw account verwijdert dat U aan moet maken om een bestelling te plaatsen (zoals verder omschreven in paragraaf 14).
  • Voor elke bestelling geldt een termijn van 90 kalenderdagen vanaf de datum waarop de Briefkaart is uitgeprint.
Uw rechten
 1. In het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft U de volgende rechten betreffende Uw informatie. NB: sommige van deze rechten zijn pas van toepassing vanaf 25 mei 2018:
Rechten Wat betekent dit?
(a) Recht op informatiei i U heeft recht op duidelijke, transparante en gemakkelijk te begrijpen informatie over de manier waarop Wij Uw informatie gebruiken en over Uw rechten. Daarom verstrekken Wij U de informatie in dit Privacybeleid.
(b) Recht op inzage i i U heeft het recht om inzage te krijgen in Uw persoonsgegevens die U verstrekt via de Website alsmede in bepaalde andere informatie (vergelijkbaar met de informatie die wordt verstrekt in dit Privacybeleid).

Zo bent U zich ervan bewust en kunt U controleren of Wij Uw informatie gebruiken conform de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

(c) Recht op rectificatie i i U heeft recht op rectificatie van Uw gegevens als deze onjuist of onvolledig zijn.
(d) Recht op gegevenswissing i i U heeft ‘recht op vergetelheid’. Dat komt er simpelweg op neer dat U kunt verzoeken om Uw gegevens te wissen of te verwijderen als er geen dwingende reden voor Ons of voor Alzheimer’s Research UK is om ze te blijven gebruiken. Dit betreft geen algeheel recht op gegevenswissing; er zijn uitzonderingen.
(e) Recht op beperking van de verwerking i i U heeft het recht om verder gebruik van uw gegevens te ‘blokkeren’ of te onderdrukken. Als de verwerking van Uw gegevens beperkt is, kunnen Wij en/of Alzheimer’s Research UK Uw gegevens nog steeds opslaan, maar mogen deze niet verder gebruiken. Wij en Alzheimer’s Research UK houden afzonderlijke lijsten bij van mensen die hebben verzocht om verder gebruik van hun gegevens te ‘blokkeren’ om er zeker van te zijn dat de beperking in de toekomst wordt gerespecteerd.
(f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens i i U heeft het recht om Uw persoonsgegevens te verkrijgen en opnieuw te gebruiken voor eigen doeleinden over verschillende diensten. Als U bijvoorbeeld besluit om over te stappen naar een nieuwe provider, bent U hierdoor in staat om Uw gegevens gemakkelijk en veilig te verplaatsen, te kopiëren of over te dragen tussen de IT-systemen van Ons of van Alzheimer Research UK, zonder de bruikbaarheid ervan aan te tasten.
(g) Recht van bezwaar i i U heeft het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde vormen van verwerking, waaronder begrepen verwerking voor direct marketing (wat Wij en Alzheimer’s Research UK alleen met Uw toestemming doen).
 1. Om deze rechten uit te oefenen of een klacht in te dienen kunt U als volgt contact met Ons opnemen:

Per Post: Ricoh Europe Plc, 20 Triton Street, London, NW1 3BF

Per Email: printedmemories@ricoh-europe.com

 1. Als U niet tevreden bent met Ons antwoord op Uw klacht of als U van mening bent dat de verwerking van Uw persoonsgegevens in verband met de Printed Memory-diensten niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, kunt U een klacht indienen bij de Information Commissioner’s Office (ICO).
Cookies
Wat zijn cookies?
 1. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op Uw computer worden geplaatst wanneer U een website bezoekt en die informatie over Uw gebruik van een website opslaan en af en toe bijhouden. Sommige cookies gaan alleen mee voor de duur van Uw websessie en vervallen wanneer U Uw browser sluit. Andere cookies worden voor een langere duur gebruikt, als Wij bijvoorbeeld Uw inloggegevens moeten onthouden voor wanneer U de volgende keer weer bij een website inlogt.
Waarom gebruiken Wij cookies?
 1. Wij gebruiken cookies om de kwaliteit van de Printed Memories-website te verbeteren, om Uw ervaring bij het gebruik van de Printed Memories-website te optimaliseren en om U beter van dienst te kunnen zijn. Cookies stellen Ons in staat om het gebruik van de Printed Memories-website te volgen en te analyseren.
 2. De cookies die worden gebruikt op de Printed Memories-website worden hieronder uitgelegd aan de hand van de gids inzake de soorten cookies van de Internationale Kamer van Koophandel.
 3. Strikt noodzakelijke cookies – zijn essentieel voor het functioneren van de website en om U in staat te stellen gebruik te maken van essentiële functies van de website.
 4. De essentiële functies van een website vereisen strikt noodzakelijke cookies om de website op de juiste manier te laten functioneren en om U in staat te stellen om zich op de website te bewegen en de functies ervan te gebruiken. Strikt noodzakelijke cookies kunnen zien dat U bent ingelogd op de website en ervoor zorgen dat U beveiligde delen van de website kunt bezoeken. Als U ervoor kiest om deze cookies niet te accepteren, kunt U de Printed Memories-website niet gebruiken of kan het zijn dat delen van de Printed Memories-website niet langer naar behoren functioneren.
 5. De volgende lijst van cookies zijn de cookies die worden gebruikt op de Printed Memories-website en die Wij als strikt noodzakelijke cookies hebben geclassificeerd: WordPress_[hash] & Sessiecookies
Sessiecookies
 1. Analytische cookies – verzamelen informatie over hoe U een website gebruikt, zodat een websitebeheerder de kwaliteit van de website en de service kan verbeteren.
 2. Wij hebben op de Printed Memories-website geen cookies geïdentificeerd die als analytische cookies worden geclassificeerd. .
 3. Functionele cookies – bieden U een verbeterde functionaliteit van de website doordat de website Uw keuzes op de website kan onthouden of Uw toekomstige bezoeken aan de website kan optimaliseren.
 4. Functionele cookies die op een website worden gebruikt, zorgen voor een verbeterde functionaliteit van de website en stellen de websitebeheerder in staat Uw gebruikersnaam en wachtwoord te onthouden voor latere bezoeken en U te identificeren als terugkerende gebruiker aan de hand van een unieke gebruikersnaam.
 5. Deze cookies kunnen informatie delen met partners om diensten aan te bieden op de website. De gedeelde informatie mag alleen worden gebruikt om de dienst, het product of de functie te leveren en voor geen enkel ander doel.
 6. Wij hebben op de Printed Memories-website geen cookies geïdentificeerd die als functionele cookies worden geclassificeerd.
 7. Tracking cookies – deze cookies verzamelen bepaalde informatie over de surfgewoonten van een gebruiker en personaliseren Uw surfervaring op een website. Dit soort cookies kunnen worden geplaatst door een websitebeheerder of door advertentienetwerken van derden.
 8. De tracking cookies die op een website worden gebruikt, onthouden dat een gebruiker de website heeft bezocht en deelt deze informatie met andere organisaties zoals adverteerders. Deze organisaties bieden U vervolgens meer doelgroepgerichte advertenties die relevanter zijn voor U en Uw interesses. Vaak zijn deze cookies gekoppeld aan de websitefunctionaliteit van de andere organisatie.
 9. Cookies van deze aard die op een website worden gebruikt, verzamelen alleen informatie betreffende het IP-adres dat U gebruikt. Deze informatie wordt gebruikt om U te informeren over producten en/of diensten die voor U interessant kunnen zijn. Deze cookies kunnen reclamebureaus ook informatie over Uw bezoek verschaffen, zodat zij U advertenties kunnen aanbieden die voor U interessant kunnen zijn. Meer informatie over dit soort op reclame gebaseerd op interesse, en over hoe u deze functie uit kunt schakelen, ga naar youronlinechoices.com.
 10. Wij hebben op de Printed Memories-website geen cookies geïdentificeerd die als tracking cookies worden geclassificeerd.
Beheer uw cookie-voorkeuren
 1. Sommige van de cookies die door de Website worden gebruikt, worden door Ons bediend, en andere kunnen worden bediend door derden die namens Ons diensten verlenen.
 2. U kunt het instellen van cookies weigeren door Uw browserinstellingen te wijzigen. Voor meer informatie over cookies en hoe U cookies kunt blokkeren, ga naar allaboutcookies.org. Houdt U er echter rekening mee dat U door het blokkeren of verwijderen van cookies mogelijk niet ten volle kunt profiteren van de Printed Memories-website.
 3. Naast cookies kunnen Wij of derden tracking Gifs plaatsen betreffende uw gebruik van de Printed Memories-website. Tracking Gifs zijn kleine beeldbestanden binnen de content van de Printed Memories-website zodat Wij of derden kunnen begrijpen welke delen van de Printed Memories-website worden bezocht of dat bepaalde content interessant is.
 4. Voor informatie over hoe u dit moet doen in de browser van uw mobiele telefoon dient u de handleiding van uw handset te raadplegen.
 5. Wij streven voortdurend naar het ontwikkelen van nog betere manieren om Uw cookie-voorkeuren te beheren. Naarmate er nieuwe technologieën en oplossingen ontstaan, kan dit Privacybeleid worden bijgewerkt om die technologische vooruitgang en voorkeursmanagementtools tot uitdrukking te brengen.