SAMEN LEVENS VERANDEREN

Ricoh Printed Memories

Printed Memories is een nieuw initiatief met als doel een positieve impact te creëren op mensen met Alzheimer en andere vormen van dementie en hun families en vrienden.

Printed Memories is het resultaat van de samenwerking tussen Ricoh en Alzheimer's Research, een toonaangevende liefdadigheidsinstelling die onderzoek verricht om een oplossing te vinden voor dementie. De mensen, technologieën en expertise van Ricoh helpen Alzheimer's Research bij het realiseren van haar doelstelling:

"Voor 2025 de eerste levensveranderende dementiebehandeling realiseren.”

Ricoh laat mensen beter en makkelijker werken en leven. De samenwerking met Alzheimer's Research laat zien hoe onze inspanningen, onze kennis en onze technologieën bijdragen aan het werk dat wordt verricht om Alzheimer en andere vormen van dementie te bestrijden.

Dementie is een van 's werelds grootste medische en maatschappelijke uitdagingen. Meer dan 9,9 miljoen mensen per jaar krijgen dementie. Dat is één nieuw geval per 3,2 seconden. De geschatte totale wereldwijde kosten van dementie bedroegen in 2015 818 miljard USD. Dit komt neer op 1,09% van het mondiale BBP. Dit jaar zullen de totale kosten van dementie boven een biljoen Amerikaanse dollar uitkomen.

Voor het gebruik van Printed Memories betaalt u een kleine vergoeding. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Alzheimer's Research om de strijd tegen dementie te kunnen blijven voeren.

Alzheimer’s Research

Van alle mensen die nu geboren worden, zal er één op de drie dement sterven. Dementie is nog niet echt te behandelen, met als gevolg dat nu nog geen enkele dementerende ooit beter zal worden. Onderzoek kan hier verandering in brengen.

Alzheimer's Research staat wereldwijd voorop in de strijd tegen dementie en voert onderzoek uit naar de oorzaken, diagnosticering, preventie, behandeling en genezing van deze aandoening. Gesteund door bevlogen donateurs verandert de stichting hoe er over dementie wordt gedacht en krijgen vooraanstaande wetenschappers de juiste middelen in handen om doorslaggevend onderzoek te kunnen verrichten - onderzoek dat tot een medische behandeling zal leiden.

Uiterlijk in 2025 wil Alzheimer's Research de eerste alzheimerbehandeling hebben ontwikkeld. Om tot deze revolutionaire behandeling te komen, richt de organisatie zich op vier subdoelen:

  • Inzicht verkrijgen in de ziekten die dementie veroorzaken
  • Nauwkeurigere diagnoses stellen, in een vroeger stadium dan nu
  • Risico's beperken op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten
  • Een effectieve behandeling van dementie ontwikkelen

Dankzij deze belangrijke inspanningen gaat Alzheimer's Research tot grensverleggende resultaten komen, die de vooruitzichten voor toekomstige generaties drastisch zullen verbeteren.

Met zijn allen kunnen we dementie overwinnen - deze generatie nog.

Voor het gebruik van Printed Memories betaalt u een kleine vergoeding. Alle opbrengsten gaan rechtstreeks naar Alzheimer's Research om de strijd tegen dementie te kunnen blijven voeren.