Drukowane Wspomnienia pomogą zmienić czyjeś życie

Drukowane Wspomnienia to przyjazny użytkownikom portal on-line, na którym można stworzyć i wysłać kartkę pocztową do osoby dotkniętej chorobą Alzheimera.

Alzheimer to choroba neurologiczna, która powoduje izolację chorego w jego społeczności. Atakuje ona nie tylko pamięć, ale także podstawowe zdolności do samodzielnego życia, takie jak możliwość chodzenia, połykania czy komunikowania się. Już same jej objawy mogą być dla chorego traumatyczne, a są one często jeszcze pogłębione przez coraz trudniejszy kontakt pomiędzy chorym a jego bliskimi.

Drukowane Wspomnienia

Instrukcja jak wysłać kartkę z portalu Drukowane Wspomnienia:

Projekt Drukowane Wspomnienia pomaga redukować poczucie odosobnienia i izolacji poprzez udostępnianie obrazów i fotografii, także z przeszłości, by pomóc osobom chorym pamiętać ludzi, wydarzenia czy miejsca z ich dotychczasowego życia. Ta forma terapii pamięciowej ma za zadanie stymulować aktywność mózgu oraz pomóc osobom dotkniętym chorobą utrzymywać kontakt z bliskimi i światem rzeczywistym.

Alzheimers Research UK
Wielka waga zachowania sprawności umysłowej w naszym społeczeństwie jest podkreślona poprzez włączenie tego zagadnienia do 17 najważniejszych celów rozwojowych wyznaczonych przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Poprzez wsparcie donacją organizacji Alzheimer's Research przez skorzystanie z portalu Drukowanych Wspomnień nie tylko pomagasz komuś bliskiemu, ale także wspomagasz rozwój projektu badawczego mającego na celu wynalezienie skutecznej terapii chorób demencyjnych (do roku 2025).