Polityka prywatności

W jakim celu stworzyliśmy Witrynę Printed Memories
 1. Dowiedziono, że otrzymywanie znajomych fotografii, czyli tzw. terapia reminescencyjna lub terapia wspomnieniami, przyczynia się do pobudzenia aktywności mózgowej osób chorujących na chorobę Alzheimera. To pomaga im pamiętać i łączyć zdarzenia, miejsca i ludzi występujących w ich życiu.
 2. Za pośrednictwem Witryny Printed Memories (znajdującej się pod adresem www.printed-memories.com) członkowie rodziny oraz krewni mogą podtrzymywać relacje z osobami chorującymi na chorobę Alzheimera. W Witrynie użytkownik może stworzyć spersonalizowaną kartę pocztową (z własnym zdjęciem lub indywidualną wiadomością), która zostanie dostarczona do wybranego odbiorcy w celu podtrzymania więzi z rodziną za pomocą wspomnień fotograficznych.
 3. Witryną Printed Memories zarządza firma Ricoh Europe Plc („My”/ „Nas” / „Nasze”) w imieniu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK oraz we współpracy z nią.
O nas i tej Polityce prywatności
 1. Nasza firma działa pod nazwą Ricoh Europe Plc (numer w rejestrze firm: 00720944, adres siedziby: 20 Triton Street, London, NW1 3BF) i podlega prawu angielskiemu.
 2. Jesteśmy czołowym dostawcą usług, doradztwa, oprogramowania i sprzętu z zakresu zarządzania dokumentacją dla firm z całego świata i chcemy wywierać pozytywny wpływ na społeczności, w których żyją i pracują pracownicy firmy. W ramach programu „imagine, change, challenge” nawiązaliśmy współpracę z organizacją charytatywną Alzheimer’s Research UK, która obejmuje zobowiązanie do wspierania inicjatyw promujących szerzenie świadomości o chorobie Alzheimera. Część tych inicjatyw jest możliwa dzięki zastosowaniu naszych technologii druku i cyfrowych.
 3. Witrynę Printed Memories stworzyliśmy dla organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK i odpowiadamy za jej hosting na odpowiednich serwerach.
 4. Zapewniamy również rozwiązania technologiczne i oprogramowanie umożliwiające tworzenie, drukowanie oraz wysyłanie kart pocztowych do odbiorców. W związku z tym realizujemy wszystkie zamówienia na karty pocztowe, co obejmuje również gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych – zarówno nadawcy, jak i odbiorcy.
 5. Ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. Cenimy wsparcie i szanujemy prywatność użytkowników. Bardzo poważnie traktujemy kwestię ochrony danych osobowych, dlatego zapisy niniejszej Polityki prywatności są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych (z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących w danym czasie przepisów i regulacji dotyczących ochrony danych osobowych oraz prywatności, w tym zapisów RODO wchodzących w życie 25 maja 2018 r.).
 6. W niniejszej Polityce prywatności wyjaśniamy, w jaki sposób informacje przekazywane przez użytkownika podczas korzystania z Witryny Printed Memories lub tworzenia na niej karty pocztowej mogą być wykorzystywane przez Nas, Naszych podwykonawców lub partnerów (jak np. Alzheimer’s Research UK).
 7. Jako administrator danych osobowych przekazywanych nam przez użytkownika za pośrednictwem Witryny Printed Memories wykorzystujemy je wyłącznie do przetwarzania i realizacji zamówienia użytkownika lub w innym celu przewidzianym niniejszą Polityką prywatności.
 8. Witryna Printed Memories zawiera odnośniki do innych stron internetowych, które mają własne zapisy dotyczące polityki prywatności oraz regulaminy.
Informacje o Alzheimer’s Research UK
 1. Stworzyliśmy Wtrynę Printed Memories w imieniu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK oraz we współpracy z nią (numer rejestracji firmy: 03681291; numer organizacji charytatywnej: 1077089 w Anglii i Walii oraz: SC042474 w Szkocji); adres siedziby: 3 Riverside, Granta Park, Cambridge, CB21 6AD, Wielka Brytania (enquiries@alzheimersresearchuk.org).
Jakie dane są Nam potrzebne?
 1. Aby złożyć zamówienie na kartę pocztową, należy założyć konto. W tym celu należy podać podstawowe dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania i adres e-mail. Tylko po uzyskaniu tych danych możemy, w imieniu organizacji Alzheimer’s Research UK i we współpracy z nią, realizować usługi za pośrednictwem Witryny Printed Memories. Należy również przekazać dane do płatności naszemu zewnętrznemu dostawcy usług płatniczych (dostawca jest znany w momencie dokonywania zakupu i jest administratorem tych danych).
 2. Należy również przesłać zdjęcie do karty pocztowej. Można przesłać dowolne zdjęcie – również zawierające dane osobowe (jeśli np. jest to zdjęcie nadawcy i/lub odbiorcy) – ale wybór zdjęcia zależy wyłącznie od użytkownika.
 3. Należy podać podstawowe dane osobowe odbiorcy karty pocztowej (imię i nazwisko, adres i kraj). Podanie danych osobowych innych osób jest dla Nas i organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK równoznaczne z deklaracją, że użytkownik jest upoważniony do ich przekazania.
 4. Nie weryfikujemy danych, które otrzymujemy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za błędy ani problemy wynikające z ich niepoprawności. Dlatego zachęcamy do ich dokładnego sprawdzenia przed przesłaniem ich do Nas.
 5. Nie prosimy o przekazanie poufnych danych odbiorcy karty pocztowej (np. na temat stanu zdrowia).
 6. Nie wykorzystujemy otrzymanych danych do profilowania użytkowników.
Dlaczego te dane są Nam potrzebne?
 1. 19. Warunkiem korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem Witryny Printed Memories działającej w imieniu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK i zgodnie z jej regulaminem (dostępnym na stronie: www.printed-memories.com/tou) jest podanie podstawowych danych osobowych.
 2. Otrzymane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w takim zakresie, jaki jest wymagany, żebyśmy mogli (w imieniu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK) zrealizować zamówienie utworzenia karty pocztowej (i w razie potrzeby pomóc w jego realizacji) oraz przesłać ją do wskazanego odbiorcy zgodnie z otrzymanymi wytycznymi.
Co robimy z danymi osobowymi?
 1. Otrzymane dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji (w imieniu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK) zamówienia utworzenia karty pocztowej (i w razie potrzeby pomocy w jego realizacji) oraz przesłania jej do wskazanego odbiorcy zgodnie z otrzymanymi wytycznymi. To może wymagać udostępnienia danych osobowych członkom naszego zespołu (czyli podmiotom stowarzyszonym, spółce-matce i jej podmiotom stowarzyszonym), naszym partnerom (w tym organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK) i podwykonawcom (jeśli udostępnimy im otrzymane dane osobowe, zostaną one wykorzystane wyłącznie do celów wymienionych w niniejszej Polityce prywatności).
 2. W szczególności::
  • Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail użytkownika przetwarzamy wyłącznie na potrzeby realizacji i potwierdzenia zamówienia na kartę pocztową.
  • Zdjęcie przekazane przez użytkownika oraz imię i nazwisko oraz adres odbiorcy przetwarzamy wyłącznie w celu wydrukowania karty pocztowej i wysłania jej do wskazanego odbiorcy.
  • Może zajść konieczność uzyskania i przetworzenia imienia i nazwiska, adresu e-mail użytkownika oraz szczegółów zamówienia na kartę pocztową, aby pomóc w jego realizacji lub odpowiedzieć na ewentualne pytania dotyczące Witryny Printed Memories lub usług świadczonych za jej pośrednictwem.
  • Od czasu do czasu przeprowadzamy kontrolę jakości losowo wybranych kart pocztowych utworzonych w Witrynie Printed Memories. Może to obejmować także karty pocztowe zamówione przez użytkownika.
 3. Zapisujemy i wykorzystujemy dane, które użytkownik podaje podczas tworzenia konta, aby kontaktować się w sprawie zamówień. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać danych za każdym razem, gdy korzysta z Witryny. Natomiast dane do płatności podawane w systemie płatności nie są przechowywane ani przez Nas, ani przez organizację charytatywną Alzheimer’s Research UK.
 4. Ze względu na hosting i utrzymanie systemu wszelkie dane zgromadzone za pośrednictwem Witryny Printed Memories są przechowywane na serwerach znajdujących się w Unii Europejskiej.
 5. Nie udostępniamy danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Witryny Printed Memories żadnemu innemu podmiotowi, chyba że został on wymieniony w niniejszej Polityce prywatności lub wymagają tego przepisy prawa..
Jak długo przechowujemy dane osobowe?
 1. Dane osobowe są przechowywane na serwerach obsługiwanych przez podmiot świadczący usługi hostingowe na rzecz Witryny Printed Memories zgodnie z poniższym harmonogramem przechowywania, po upływie którego dane zostaną bezpiecznie usunięte, jeśli będą niepotrzebne:
  Typ informacji
  • Imię i nazwisko, adres oraz adres e-mail
  • Zdjęcie przesłane do karty pocztowej
  • Imię i nazwisko oraz adres odbiorcy
  Cel przetwarzania
  • Do utworzenia konta, realizacji zamówienia, uzyskania wsparcia w realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) i/lub udzielenia odpowiedzi na pytania
  • Do utworzenia karty pocztowej
  • Do utworzenia i dostarczenia karty pocztowej
  Harmonogram przechowywania
  • Do momentu, w którym użytkownik nie zamknie konta, którego utworzenie jest niezbędne do złożenia zamówienia (jak opisano w punkcie 14)
  • 90 dni kalendarzowych od daty wydrukowania karty pocztowej (dotyczy każdego zamówienia)
Prawa użytkownika
 1. W świetle obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych użytkownikowi przysługują wymienione poniżej prawa. Uwaga: niektóre z wymienionych przepisów wchodzą w życie 25 maja 2018 r.
Prawo do Co to oznacza?
(a)uzyskania informacji i iUżytkownik ma prawo uzyskać czytelne i zrozumiałe informacje dotyczące sposobu, w jaki wykorzystujemy dane, jak również przysługujących mu praw. Dlatego umieszczamy te informacje w niniejszej Polityce prywatności.
(b)dostępu i i Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe przekazane za pośrednictwem Witryny i innych danych (podobnych do tych przedstawionych w niniejszej Polityce prywatności).

Dzięki temu użytkownik wie i może się upewnić, że wykorzystujemy jego dane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych..

(c) sprostowania i i Użytkownik ma prawo do bycia „zapomnianym”. W świetle tego prawa użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma istotnej przyczyny, dla której My lub organizacja charytatywna Alzheimer’s Research UK mielibyśmy je przechowywać. Istnieją odstępstwa od tego prawa.
(d) usunięcia i i Użytkownik ma prawo do bycia „zapomnianym”. W świetle tego prawa użytkownik może zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma istotnej przyczyny, dla której My lub organizacja charytatywna Alzheimer’s Research UK mielibyśmy je przechowywać. Istnieją odstępstwa od tego prawa.
(e) ograniczenia przetwarzania i i Użytkownik ma prawo do zablokowania lub ograniczenia dalszego przetwarzania swoich danych osobowych. W takiej sytuacji My i/lub organizacja charytatywna Alzheimer’s Research UK nadal możemy przechowywać dane użytkownika, ale nie możemy ich przetwarzać. Aby mieć pewność, że przestrzegamy tego zapisu prawa, My i organizacja charytatywna Alzheimer’s Research UK przechowujemy oddzielne listy użytkowników, którzy zgłosili żądanie zablokowania możliwości dalszego przetwarzania ich danych.
(f) przenoszenia danych i i Użytkownik ma prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych do własnych celów i w różnych serwisach. Np. jeśli użytkownik zdecyduje się zmienić dostawcę usług, może łatwo i bezpiecznie przenieść lub skopiować swoje dane z Naszego systemu lub systemu organizacji charytatywnej Alzheimer’s Research UK’s bez wpływu na ich użyteczność.
(g) sprzeciwu i i Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na pewne sposoby przetwarzania danych, w tym w celach marketingu bezpośredniego (który My i organizacja charytatywna Alzheimer’s Research UK prowadzimy wyłącznie za zgodą użytkowników).
 1. Aby skorzystać z przysługujących praw lub złożyć reklamację, należy się z nami skontaktować:

Poczta: Ricoh Europe Plc, 20 Triton Street, London, NW1 3BF, Wielka Brytania

By Email: printedmemories@ricoh-europe.com

 1. 29. Jeśli Nasza odpowiedź na reklamację nie satysfakcjonuje użytkownika lub uważa on, że sposób przetwarzania danych osobowych podczas świadczenia usług za pośrednictwem Witryny Printed Memories nie spełnia obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, może on złożyć skargę do brytyjskiego inspektora ds. ochrony danych osobowych (Information Commissioner’s Office, ICO).
Pliki cookie
Co to są pliki cookie?
 1. Są to niewielkie pliki z informacjami, które są zapisywane na komputerze użytkownika podczas wizyt na stronach internetowych. Pliki te przechowują informacje na temat aktywności użytkownika i czasami śledzą sposób korzystania z danej strony. Wiele z nich powstaje na czas wizyty w sieci i zostaje usuniętych po zamknięciu przeglądarki. Niektóre z nich mają dłuższą żywotność, na przykład gdy użytkownik chce, aby jego dane do logowania zostały zapamiętane.
Dlaczego korzystamy z plików cookie?
 1. Pliki cookie pozwalają nam doskonalić funkcjonalność Witryny Printed Memories oraz ułatwiać użytkownikom korzystanie z niej. Dzięki plikom cookie możemy monitorować i analizować ruch w Witrynie Printed Memories.
 2. Przedstawione poniżej kategorie plików, z których korzysta Witryna Printed Memories, są oparte na wytycznych Międzynarodowej Izby Handlowej.
 3. Niezbędne pliki cookie (strictly necessary cookies) – są to pliki niezbędne do prawidłowego działania strony oraz korzystania z jej podstawowych funkcji.
 4. Aby podstawowe funkcje strony mogły działać prawidłowo i aby użytkownik mógł z nich korzystać i poruszać się po stronie, wymagane są niezbędne pliki cookie. Wykrywają one również, gdy użytkownik jest zalogowany na stronie i umożliwiają dostęp do jej zabezpieczonych części. Jeśli użytkownik nie zaakceptuje tych plików, nie będzie mieć możliwości korzystania z Witryny Printed Memories lub jej funkcjonalność będzie ograniczona.
 5. Witryna Printed Memories korzysta z następujących niezbędnych plików cookie: WordPress_[hash], Pliki cookie sesji
 6. Pliki cookie analizujące wydajność (performance cookies) – te pliki dostarczają informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony. To pozwala nam doskonalić funkcjonalność i jakość zarówno strony, jak i naszych usług.
 7. Witryna Printed Memories nie korzysta z plików cookie kwalifikujących się jako analizujące wydajność. .
 8. Funkcjonalne pliki cookie (functionality cookies) – pliki, które umożliwiają stronie zapamiętywanie preferencji użytkownika, a tym samym ułatwiają mu korzystanie ze strony i poprawiają jej funkcjonalność.
 9. Strona internetowa, na której wykorzystuje się funkcjonalne pliki cookie, jest bardziej intuicyjna i funkcjonalna z punktu widzenia użytkownika. Umożliwiają one zapamiętanie nazwy użytkownika i hasła oraz zaklasyfikowanie go jako użytkownika nowego lub powracającego.
 10. Te pliki cookie mogą udostępniać informacje partnerom, aby umożliwić im świadczenie usług na stronie. Udostępnione informacje mogą zostać wykorzystane wyłącznie do wykonania usługi, realizacji zamówienia na produkt lub umożliwienia korzystania z funkcji na stronie.
 11. Witryna Printed Memories nie korzysta z plików cookie kwalifikujących się jako funkcjonalne.
 12. Pliki cookie związane z odbiorcami, reklamami i udostępnianiem (targeting/Interest based & sharing cookies) – te pliki cookie zapamiętują niektóre informacje na temat nawyków użytkownika i odpowiednio dopasowują treści na stronie. Takie pliki może umieszczać administrator strony lub reklamodawcy zewnętrzni.
 13. Pliki cookie związane z odbiorcami, reklamami i udostępnianiem zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę i ta informacja jest udostępniana innym podmiotom, np. reklamodawcom. Na tej podstawie podmioty kierują do użytkownika reklamy, które bardziej odpowiadają jego zainteresowaniom. Te pliki są często powiązane z funkcjonalnością strony podmiotu zewnętrznego.
 14. Takie pliki cookie wykorzystywane na stronie gromadzą informacje wyłącznie na podstawie adresu IP użytkownika. Umożliwiają one kierowanie do użytkownika treści informujących go o produktach/usługach, które mogą go interesować. Te pliki cookie mogą również informować o wizycie użytkownika agencje reklamowe, które w oparciu o tę informację odpowiednio dobierają reklamy. Więcej informacji o reklamach opartych na zainteresowaniach oraz wyłączaniu tej opcji można znaleźć na stronie youronlinechoices.com.
 15. Witryna Printed Memories nie korzysta z plików cookie kwalifikujących się jako związane z odbiorcami, reklamami i udostępnianiem.
Ustawienia plików cookie
 1. Niektóre pliki cookie wykorzystywane w Witrynie należą do Nas, inne – do podmiotów zewnętrznych, które świadczą usługi w Naszym imieniu.
 2. 47. Użytkownik może wyłączyć opcję przechowywania plików cookie w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat plików cookie oraz ich blokowania znajduje się na stronie www.allaboutcookies.org. Uwaga: blokowanie lub usuwanie plików cookie może uniemożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji Witryny Printed Memories.
 3. Poza plikami cookie w Witrynie Printed Memories mogą znajdować się śledzące aktywność użytkownika pliki GIF należące do nas lub podmiotów zewnętrznych. Śledzące pliki GIF to małe pliki graficzne umieszczone w treści Witryny Printed Memories tak, aby umożliwić Nam lub podmiotom zewnętrznym monitorowanie, które strony są odwiedzane najczęściej i jakie treści cieszą się największą popularnością.
 4. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić w wyszukiwarce telefonu komórkowego, należy zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia.
 5. Nieustannie doskonalimy sposób, w jaki użytkownicy mogą zarządzać ustawieniami plików cookie. Wraz z pojawianiem się na rynku nowych technologii i rozwiązań, niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana tak, aby uwzględniać zachodzące zmiany w dziedzinie technologii oraz narzędzi zarządzania preferencjami.