Razem zmieńmy ich życie

Drukowane Wspomnienia Ricoh

Drukowane Wspomnienia to nowa inicjatywa, której celem jest pomoc osobom dotkniętym chorobą Alzheimera oraz ich rodzinie i przyjaciołom.

Inicjatywa Drukowane Wspomnienia jest rezultatem partnerstwa pomiędzy Ricoh Europe oraz Alzheimer’s Research, największej na świecie organizacji charytatywnej zajmującej się badaniami nad chorobą Alzheimera. Pracownicy Ricoh, ich wiedza oraz nowoczesne technologie pomogą Alzheimer’s Research osiągnąć ich najważniejszą misję:

„Wynalezienie skutecznych terapii chorób demencyjnych do roku 2025.”

Ricoh wspiera społeczności i ludzi w nich żyjących oraz pracujących. Partnerstwo z Alzheimer's Reaserch pomoże naszym pracownikom lepiej zrozumieć ich wysiłki, a wiedza oraz technologie wspomogą walkę z chorobą Alzheimera.

Choroba Alzheimera to jedno z największych medycznych i społecznych wyzwań obecnych czasów. Każdego roku, na całym świecie zostaje zdiagnozowanych ponad 9,9 miliona nowych zachorowań, co daje jeden zdiagnozowany przepadek co 3,2 sekundy. Ogólnoświatowe estymowane koszty związane z diagnozowaniem i leczeniem chorób demencyjnych wyniosły w roku 2015 818 miliardów dolarów amerykańskich, czyli 1,09% globalnego GDP. Do roku 2018 koszty te wzrosną powyżej biliona dolarów.

Aby wysłać Drukowane Wspomnienia należy wnieść symboliczną opłatę. Dochód z Drukowanych Wspomnień zostanie w całości przekazany na wsparcie badań nad chorobą Alzheimera.

Alzheimer’s Research

Jedno na troje dzieci urodzonych dzisiaj będzie w przyszłości cierpieć na demencję. Obecnie nie ma skutecznej terapii uwalniającej od tej choroby, ale dzięki badaniom można to zmienić.

Alzheimer’s Research jest wiodącą na świecie organizacją charytatywną zajmującą się przyczynami, metodami diagnostycznymi, prewencją i skutecznymi terapiami. Wspierana przez naukowców, pasjonatów oraz inne zaangażowane osoby, walczy ze stereotypami na temat demencji jednocząc światowych ekspertów i naukowców pracujących nad badaniami mającymi na celu wynaleźć skuteczne leki oraz terapie.

Misja skoncentrowana wokół czterech obszarów a głównym celem jest wynalezienie leku i zmiana komfortu życia osób cierpiących na chorobę Alzhaimera poprzez:

  • Zrozumienie mechanizmów chorób powodujących demencję
  • Bardziej trafną diagnozę w najwcześniejszych stadiach choroby
  • Redukcję ryzyk bazującą na zgromadzonych dowodach naukowych
  • Skuteczne leczenie demencji

Dzieki działaniom Alzheimer’s Research nastapi przełom w badanich, które zmienią życie chorych.

Razem możemy pokonać demencję.

Aby wysłać Drukowane Wspomnienia należy wnieść symboliczną opłatę. Dochód z Drukowanych Wspomnień zostanie w całości przekazany na wsparcie badań nad chorobą Alzheimera.